ยินดีต้อนรับ

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม

23 สุชาดา

คำขวัญประจำจังหวัด

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

ตั้งชื่อลายผ้า

ตักศิลาแห่งอีสาน
ความหมายของลาย

มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยความสงบ ความรักและความสามัคคี และเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความหมายของสี

สีฟ้า:ความสว่างไสว

สีแดง:ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีเหลือง:ความสุภาพเรียบร้อย ของคนจังหวัดมหาสารคาม

สีน้ำตาล:ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดมหาสารคาม

สีไข่:ความเงียบสงบ

ความหมายสัญลักษณ์

พื้นทีอันอุดมสมบูรณ์ให้ความสุขแก่ประชาชน ซึ่งมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก พื้นที่ในจังหวัดนี้ อุดมไปด้วยข้าวปลาอาหาร

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น